25 January 2024

‘BLC’ เปิดบ้านตอนรับนักลงทุนจากเพจ ลงทุนกล้วยๆ เพื่อเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ภก.สุวิทย์ งามภูพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) หรือ BLC ให้การต้อนรับกลุ่มนักลงทุน จากเพจลงทุนกล้วยๆ เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตมาตรฐานระดับสากล และศูนย์วิจัย BLC Research Center และร่วมตอบคำถามแก่นักลงทุน ณ บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) จังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567