‘BLC’ เปิดฐานการผลิตต้อนรับนักลงทุน CSI พร้อมเผยกลยุทธ์เติบโตสู่เป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านในปี 2569
28 August 2023
‘BLC’ เปิดฐานการผลิตต้อนรับนักลงทุน CSI พร้อมเผยกลยุทธ์เติบโตสู่เป้าหมายรายได้ 2,000 ล้านในปี 2569
Read More
"BLC" เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน Thai VI  เยี่ยมชมโรงงาน และศูนย์วิจัยจังหวัดราชบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2566
28 August 2023
"BLC" เปิดบ้านต้อนรับนักลงทุน Thai VI เยี่ยมชมโรงงาน และศูนย์วิจัยจังหวัดราชบุรี วันที่ 5 สิงหาคม 2566
Read More
‘BLC’ โชว์นวัตกรรมสมุนไพร ในงาน TCELS Business Forum 2023
18 July 2023
‘BLC’ โชว์นวัตกรรมสมุนไพร ในงาน TCELS Business Forum 2023
Read More
‘BLC’ นำทัพสินค้านวัตกรรมร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
29 June 2023
‘BLC’ นำทัพสินค้านวัตกรรมร่วมงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ
Read More
‘BLC’ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
15 June 2023
‘BLC’ เข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
Read More
‘BLC’ เปิดบ้านต้อนรับทูตฯ โอมาน หารือความร่วมมือขยายตลาดสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East)
16 May 2023
‘BLC’ เปิดบ้านต้อนรับทูตฯ โอมาน หารือความร่วมมือขยายตลาดสู่ภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East)
Read More
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวโชว์ศักยภาพ
21 April 2023
บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) แถลงข่าวโชว์ศักยภาพ
Read More
กิจกรรม SUMMER CAMP
20 April 2023
กิจกรรม SUMMER CAMP
Read More
สรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์
20 April 2023
สรงน้ำพระ เทศกาลสงกรานต์
Read More
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
20 April 2023
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2566 ครั้งที่ 1
Read More
‘BLC’ รับมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน
07 April 2023
‘BLC’ รับมอบเกียรติบัตรโครงการพัฒนาธุรกิจชีววิทยาศาสตร์เพื่อเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน
Read More
รับมอบเกียรติบัตร "10 บริษัทผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ"
06 April 2023
รับมอบเกียรติบัตร "10 บริษัทผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ"
Read More