“30 ปี แห่งความมุ่งมั่น BLC (มหาชน) พร้อมก้าวสู่ตลาดสากล”
17 December 2022
“30 ปี แห่งความมุ่งมั่น BLC (มหาชน) พร้อมก้าวสู่ตลาดสากล”
Read More
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เยี่ยมชมโรงงาน
17 December 2022
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว เยี่ยมชมโรงงาน
Read More
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
17 December 2022
เลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Read More
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
17 December 2022
ตรวจสุขภาพประจำปี 2565
Read More
สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท เยี่ยมชมโรงงาน
13 October 2022
สถาบันเค อะโกร-อินโนเวท เยี่ยมชมโรงงาน
Read More
อบรมพนักงาน (สร้างทีมงาน) ประจำปี 2022
29 August 2022
อบรมพนักงาน (สร้างทีมงาน) ประจำปี 2022
Read More
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ศึกษาดูงาน
26 August 2022
โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ศึกษาดูงาน
Read More
บางกอกดรัก..เยี่ยมชมโรงงาน
12 August 2022
บางกอกดรัก..เยี่ยมชมโรงงาน
Read More
“บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์”
05 August 2022
“บริจาคโลหิตเพื่อเพื่อนมนุษย์”
Read More
โรงเรียนภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน
30 July 2022
โรงเรียนภัทรเวชสยามการแพทย์แผนไทย เข้าศึกษาดูงาน
Read More
ถวายเทียนจำนำพรรษา
29 July 2022
ถวายเทียนจำนำพรรษา
Read More
นักศึกษาจาก RWTH Aachen University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าศึกษาดูงาน
21 June 2022
นักศึกษาจาก RWTH Aachen University สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เข้าศึกษาดูงาน
Read More