ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดชมรมระดับภาค
06 April 2023
ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมประกวดชมรมระดับภาค
Read More
อุตสาหกรรมแฟร์ ราชบุรี
06 April 2023
อุตสาหกรรมแฟร์ ราชบุรี
Read More
University of Southern California, Marshall School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน
25 March 2023
University of Southern California, Marshall School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา ศึกษาดูงาน
Read More
กิจกรรมให้ความรู้และวิธีกำจัดเหา
17 March 2023
กิจกรรมให้ความรู้และวิธีกำจัดเหา
Read More
สอนการใช้ยาให้กับชุมชน
25 February 2023
สอนการใช้ยาให้กับชุมชน
Read More
มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท
28 January 2023
มอบเงินสนับสนุนจำนวน 30,000 บาท
Read More
เทศกาลตรุษจีนประจำปี2566
25 January 2023
เทศกาลตรุษจีนประจำปี2566
Read More
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประชุมผู้สูง
25 January 2023
ร่วมสนับสนุนกิจกรรมประชุมผู้สูง
Read More
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
25 January 2023
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
Read More
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน
20 December 2022
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากการทำงาน
Read More
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565
19 December 2022
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2565
Read More
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
19 December 2022
กิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจำปี 2565 ครั้งที่ 3
Read More