บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 48/1 หมู่ 5 ถนนหนองแช่เสา ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
ฝ่ายจัดซื้อ :
ฝ่ายขาย :
เวลาทำการ :
จันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์ที่ 2 และ 3) เวลา 9.00 - 17.00 น.

แบบฟอร์มการติดต่อ