บริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการบำรุงข้อต่อ กล้ามเนื้อ กระดูก บำรุงสายตาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ชนิดเม็ด ชนิดผง เป็นต้น

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบริษัท จะมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมใหม่ มีหลักฐานทางวิชาการ และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งในกระบวนการผลิต ยังต้องมีการควบคุมคุณภาพโดยใช้มาตรฐานเดียวกับการผลิตยา เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพมีประสิทธิผลที่ดี และมีความปลอดภัย

เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผ่านกระบวนการผลิตมาตรฐานสากล จึงเป็นการช่วยซ่อมแซมร่างกายที่เสื่อมโทรมและฟื้นฟูสุขภาพร่างกายของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์

Calcium L-Threonate
Calcium รูปแบบใหม่ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลว่ามีการดูดซึมสูงถึง 95% ในขณะที่ Calcium ทั่วไปในปัจจุบันดูดซึมได้เพียง 10-30% ทั้งนี้ Calcium L-Threonate ยังมีผลข้างเคียงตํ่า ซึ่งตอบโจทย์ผู้บริโภคที่มักจะประสบปัญหาจากผลข้างเคียงของผลิตภัณฑ์ Calcium ในรูปแบบเดิมๆ
Undenatured Collagen Type II
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า ซึ่งเป็นคอลลาเจนสิทธิบัตรเฉพาะรูปแบบใหม่ ที่ไม่ถูกย่อยสลายในกระเพาะอาหารเหมือนคอลลาเจนทั่วไป ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ทั้งยังมีงานวิจัยจากทั่วโลกตีพิมพ์ว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาเทียบเคียงกับการรักษาด้วยยา ซึ่งในระดับสากลให้การยอมรับนวัตกรรมคอลลาเจนรูปแบบใหม่นี้ว่าสามารถใช้ในผู้ที่มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม ปวดข้อ ข้อติด ได้ โดยที่ยังไม่ต้องใช้ยา

ช่องทางการจำหน่าย

เพื่อเพิ่มการกระจายโอกาสทางการตลาดให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและลดความเสี่ยงทางการตลาดที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย ทางบริษัทจึงได้มียุทธศาสตร์ในการกระจายช่องทางการจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลายด้วยการมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายในช่องทางนั้นๆ ปัจจุบันช่องทางการจัดจำหน่ายของบริษัท ครอบคลุมถึงคู่ค้าต่างๆ ดังนี้

โรงพยาบาลเอกชนทั่วไป

และกลุ่มโรงพยาบาลเอกชนขนาดใหญ่

ร้านขายยามูลนิธิของโรงพยาบาล

ซึ่งเป็นร้านขายยาที่อยู่ในการดำเนินการของโรงพยาบาลรัฐบาลนั้นๆ ซึ่งจะสามารถจัดจำหน่าย กลุ่มสินค้า ที่ไม่มีในบัญชียาของโรงพยาบาลได้ อาทิเช่น กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร กลุ่มเครื่องสำอาง เป็นต้น

คลีนิคคลินิก ทั้งคลีนิคอายุรกรรมทั่วไป

ทั้งคลีนิคอายุรกรรมทั่วไป และคลีนิคแพทย์เฉพาะทาง อาทิเช่น กระดูกและข้อ

ร้านขายยา

ทั้งประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปและ Chain Store

ช่องทางออนไลน์

โดยการจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มต่างๆในนาม BKD VIVA

ธุรกิจส่งออก