มาร่วมเป็นครอบครัวกับเรา ที่นี่คือส่วนหนึ่งของการผสมผสานที่ลงตัวของความหลากหลายในการทำงาน เพื่อสร้างความมั่นคงวัฒนาถาวรให้กับประเทศ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการด้านการผลิตยาแผนปัจจุบันรวมทั้งเครื่องสำอางและ เวชภัณฑ์ใกล้เคียง บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ มรท. 8001 ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลายอัตรา รายได้ตามความสามารถและประสบการณ์

ตำแหน่งงานว่าง