ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหากรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหากรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 18
การบริหารด้านแรงงานยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ ปีที่ 18
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 16
การบริหารด้านแรงงานยอดเยี่ยม
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2566 ระดับประเทศ (ระดับแพลทินัม) ปีที่ 16
CSR-DIW Continuous Award 2023 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
กิจกรรมสร้างสรรค์สังคม
CSR-DIW Continuous Award 2023 ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)
อ่านเพิ่มเติม
ใบประกาษณียบัตร รางวัล Thailand Trust Mark สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ใบประกาษณียบัตร รางวัล Thailand Trust Mark สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)
โล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้นำเข้าคุณภาพสูงผ่านเกณฑ์ GIP Plus สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
โล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้นำเข้าคุณภาพสูงผ่านเกณฑ์ GIP Plus สำนักคณะกรรมการอาหารและยา
ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหากรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
ความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
ได้รับการรับรองเป็น อุตสาหากรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System)
อ่านเพิ่มเติม
“สารสกัดกระชายดำ” ได้รับรางวัล Creator Awards
รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
“สารสกัดกระชายดำ” ได้รับรางวัล Creator Awards
อ่านเพิ่มเติม
“แคปไซซิน นวัตกรรมสารสกัดจากพริก เพื่อบรรเทาปวดเรื้อรัง” ได้รับรางวัล ด้านเศรษฐกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2
รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม
“แคปไซซิน นวัตกรรมสารสกัดจากพริก เพื่อบรรเทาปวดเรื้อรัง” ได้รับรางวัล ด้านเศรษฐกิจ รองชนะเลิศอันดับ 2
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านอาหาร
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านอาหาร
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านเครื่องสำอาง
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านเครื่องสำอาง
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านวัตถุอันตราย
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านวัตถุอันตราย
อ่านเพิ่มเติม
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านยา
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด
รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ด้านยา
อ่านเพิ่มเติม