บริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติก จำกัด มหาชน คือบริษัทที่ดำเนินธุรกิจผลิตภัณฑ์สุขภาพครบวงจร ตั้งแต่การวิจัยพัฒนาผ่านศูนย์วิจัย BLC และผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านโรงงาน BLC ให้กับ 5 บริษัทในเครือ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และดำเนินการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ให้กับบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำสินค้าของตนเอง

โดยบริษัท 5 บริษัทในเครือ ดำเนินธุรกิจการจำหน่ายและการตลาด พร้อมด้วยทีมขายและการตลาดที่แข็งแกร่งในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนเตรียมพร้อมคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าผ่านช่องทางการจำหน่ายที่ครบถ้วนและครอบคลุมรวมทั้งดำเนินการสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจดังต่อไปนี้

Bangkok Lab & Cosmetic (Research Center & Manufacturing Plant)

การวิจัยพัฒนาผ่านศูนย์วิจัย BLC และผลิตยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านโรงงาน BLC ให้กับ 5 บริษัทในเครือ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และดำเนินการรับจ้างผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ให้กับบริษัทหรือเจ้าของธุรกิจที่ต้องการทำสินค้าของตนเอง

บริษัท บางกอกดรัก จำกัด (จำหน่ายและการตลาด)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาแก้ปวด
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาโรคกระดูกและข้อ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาโรคผิวหนัง
และดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

บริษัท ฟาร์ม่าไลน์ จำกัด (จำหน่ายและการตลาด)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาแผนปัจจุบัน ประเภทยาสามัญ และยาสามัญใหม่
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในระบบทางเดินอาหาร
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในระบบทางเดินหายใจ
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้ในระบบโรคติดเชื้อ

บริษัท บีริช (ประเทศไทย) จำกัด (จำหน่ายและการตลาด)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางสำหรับบำรุงผิว

บริษัท บางกอก เมดิก้า จำกัด (จำหน่ายและการตลาด)

ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสำหรับสัตว์

บริษัท ฟาร์ม่า อัลลิอันซ์ จำกัด (สนับสนุนอุปทาน)

ดำเนินธุรกิจให้บริการระบบคลังสินค้า ระบบคำสั่งซื้อสินค้า ระบบการบัญชีและการเงิน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบขนส่งสินค้าให้กับกลุ่มบริษัท และดำเนินการด้านการหาคู่ค้าในต่างประเทศและการส่งออก