ผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เครื่องมือแพทย์ ได้แก่ ซิลิโคนเจลสำหรับแผลผ่าตัด ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการพัฒนาซิลิโคนจากสถาบันวิจัยระดับโลก และเจลหล่อลื่น

และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่บริษัท ผลิตและจำหน่าย เช่น วัตถุอันตราย ได้แก่ สเปรย์ฉีดกันยุง เป็นต้น

บริษัทมีความมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้บริโภค จึงไม่หยุดยั้งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆ

ช่องทางการจำหน่าย

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ จะมีช่องทางการจัดจำหน่ายเช่นเดียวกับกลุ่มยาแผนปัจจุบัน อาทิเช่น

  • โรงพยาบาลรัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ
  • โรงพยาบาลเอกชน
  • โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่ง รวมไปถึงคลินิกแพทย์ผิวหนังและความงาม
  • ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปและ chain stores

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนเป็นวัตถุอันตรายมีช่องทางหลัก ดังนี้

  • ร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป และ chain stores
  • ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ เช่น เทสโก้ บิ๊กซี แม็คโคร ซีพีออลล์ ท๊อป แฟมิลี่มาร์ท วัตสัน และบู๊ทส์ เป็นต้น
  • สถานปฎิบัติการเภสัชชุมชนของ คณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  • ช่องทางจัดจำหน่ายทางอี-คอมเมิร์ซ