09 กุมภาพันธ์ 2567

‘ภก.สมชัย พิสพหุธาร’ ผู้บริหาร BLC นั่งบอร์ดนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ

นับเป็นหนึ่งในผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงสมุนไพรไทย สำหรับ ‘ภก.สมชัย พิสพหุธาร’ ประธานเจ้าหน้าที่สายบัญชีและการเงิน บมจ. บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค หรือ BLC หลังเดินหน้าเซ็น MOU เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสมุนไพรไทย จากศูนย์วิจัย BLC Research Center ทั้งประเทศ CLMV และประเทศแถบตะวันออกกลาง จนได้รับการยอมรับและประสบความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศแต่งตั้งให้เป็น ‘คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและการลงทุน’ ในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ จากความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการค้าการลงทุนด้านสมุนไพรไทยมาอย่างยาวนาน เพื่อกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิด้านอื่นๆ ผลักดันภารกิจของคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ถือเป็นหนึ่งในบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตต่อไปในอนาคต